Nhà
×

ADD
Compare

So sánh

Nhà

Thể loạiYếu tố gia đình


tính độc


Hiện diện trong cơ thể con người


Số nguyên tửđến

Cấu trúc tinh thể


Thứ tự từ


Bất động sản Điện


Đặt bởi:


SortBy:


Lọc
Đặt bởi
SortBy
55 So sánh (s) được tìm thấy
kim loại
Độ nóng chảy
Số nguyên tử

1.064,43 ° C
1.772,00 ° C
79
78

2.410,00 ° C
1.772,00 ° C
77
78

3.045,00 ° C
1.772,00 ° C
76
78

961,93 ° C
1.772,00 ° C
47
78

1.554,90 ° C
1.772,00 ° C
46
78

1.966,00 ° C
1.772,00 ° C
45
78

2.250,00 ° C
1.772,00 ° C
44
78

1.064,43 ° C
2.410,00 ° C
79
77

1.772,00 ° C
2.410,00 ° C
78
77
          of 6          
    
Let Others Know
×