Nhà
×

ADD
Compare

So sánh kim loại chuyển tiếp

Nhà

Thể loạiYếu tố gia đình


tính độc


Hiện diện trong cơ thể con người


Số nguyên tửđến

Cấu trúc tinh thể


Thứ tự từ


Bất động sản Điện


Đặt bởi:


SortBy:


Lọc
Đặt bởi
SortBy
100+ So sánh (s) được tìm thấy
kim loại
Độ nóng chảy
Số nguyên tử

Không có sẵn
Không có sẵn
112
108

Không có sẵn
Không có sẵn
107
108

Không có sẵn
Không có sẵn
106
108

Không có sẵn
Không có sẵn
105
108

2.100,00 ° C
Không có sẵn
104
108

Không có sẵn
Không có sẵn
80
108

1.064,43 ° C
Không có sẵn
79
108

1.772,00 ° C
Không có sẵn
78
108

2.410,00 ° C
Không có sẵn
77
108

3.045,00 ° C
Không có sẵn
76
108
          of 119          
    
Let Others Know
×