मुख्यपृष्ठ
×

रुथरफोर्डियम
रुथरफोर्डियम

निहोनियम
निहोनियमADD
Compare
X
रुथरफोर्डियम
X
निहोनियम

रुथरफोर्डियम आणि निहोनियमचे रासायनिक गुणधर्म

1 रासायनिक
1.1 रासायनिक सूत्र
Rf
Nh
1.2 समस्थानिके
1.2.1 ज्ञात समस्थानिके
पॅलॅडियमचे रासा..
13
Rank: 26 (Overall)
7
Rank: 31 (Overall)
टेनिसीनचे रासायनिक गुणधर्म
1.3 वैद्युतीयऋणात्मकता
1.3.1 पॉलिंग वैद्युत ऋणियता
सोनेचे रासायनिक..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
फ्रॅन्सियमचे रासायनिक गुणधर्म
1.3.2 सॅंडरसन वैद्युतऋणियता
कोबाल्टचे रासाय..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
सिसीयमचे रासायनिक गुणधर्म
1.3.3 ओलरेड वैद्युतऋणियता
गेलियमचे रासायन..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
सिसीयमचे रासायनिक गुणधर्म
1.3.4 मुलीकेन-जेफे वैद्युतऋणियता
पोलोनियमचे रासा..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
सिसीयमचे रासायनिक गुणधर्म
1.3.5 ऍलन वैद्युतऋणियता
बर्केलियमचे रास..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
सिसीयमचे रासायनिक गुणधर्म
1.4 विद्यूतीयधनात्मकता
1.4.1 पोलिंग विद्युतधनता
फ्रॅन्सियमचे रा..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
सोनेचे रासायनिक गुणधर्म
1.5 आयनायझेशन ऊर्जा
1.5.1 प्रथम ऊर्जास्तर
क्रोमियमचे रासा..
579.90 किलोजुल/मोल
Rank: 63 (Overall)
704.90 किलोजुल/मोल
Rank: 34 (Overall)
सिसीयमचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.2 द्वितीय ऊर्जास्तर
क्रोमियमचे रासा..
1,389.40 किलोजुल/मोल
Rank: 49 (Overall)
2,238.50 किलोजुल/मोल
Rank: 7 (Overall)
रुदेनिअमचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.3 तृतीय ऊर्जास्तर
क्रोमियमचे रासा..
2,296.40 किलोजुल/मोल
Rank: 56 (Overall)
3,023.30 किलोजुल/मोल
Rank: 26 (Overall)
ऑसमियमचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.4 चौथा ऊर्जास्तर
क्रोमियमचे रासा..
3,077.90 किलोजुल/मोल
Rank: 65 (Overall)
4,351.50 किलोजुल/मोल
Rank: 29 (Overall)
थोरियमचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.5 ५ वा ऊर्जास्तर
क्रोमियमचे रासा..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
5,692.60 किलोजुल/मोल
Rank: 28 (Overall)
डॅब्नीअमचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.6 ६ वा ऊर्जास्तर
क्रोमियमचे रासा..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
सीबॉर्गीअमचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.7 ७वा ऊर्जास्तर
क्रोमियमचे रासा..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
बोरिअमचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.8 ८वा ऊर्जास्तर
क्रोमियमचे रासा..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
हेजियमचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.9 ९वा ऊर्जास्तर
क्रोमियमचे रासा..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
यिट्रीअमचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.10 १० वा ऊर्जास्तर
क्रोमियमचे रासा..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
स्ट्राँशियमचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.11 ११ वा ऊर्जास्तर
मॅग्नेशियमचे रा..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
यिट्रीअमचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.12 १२ वा ऊर्जास्तर
मॅग्नेशियमचे रा..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनमचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.13 १३ वा ऊर्जास्तर
टिटॅनियमचे रासा..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनमचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.14 १४ वा ऊर्जास्तर
वॅनेडीअमचे रासा..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनमचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.15 १५ वा ऊर्जास्तर
क्रोमियमचे रासा..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॅंगनीजचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.16 १६ वा ऊर्जास्तर
मॅंगनीजचे रासाय..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
लोहचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.17 १७ वा ऊर्जास्तर
लोहचे रासायनिक ..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
कोबाल्टचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.18 १८ वा ऊर्जास्तर
कोबाल्टचे रासाय..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
निकेलचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.19 १९ वा ऊर्जास्तर
निकेलचे रासायनि..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
तांबेचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.20 २0 वा ऊर्जास्तर
जस्तचे रासायनिक..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनमचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.21 २१ वा ऊर्जास्तर
जस्तचे रासायनिक..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनमचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.22 २२ वा ऊर्जास्तर
तांबेचे रासायनि..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनमचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.23 २३ वा ऊर्जास्तर
तांबेचे रासायनि..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनमचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.24 २४वा ऊर्जास्तर
लोहचे रासायनिक ..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनमचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.25 २५वा ऊर्जास्तर
मॉलीब्डेनमचे रा..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनमचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.26 २६ वा ऊर्जास्तर
मॉलीब्डेनमचे रा..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनमचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.27 २७ वा ऊर्जास्तर
मॉलीब्डेनमचे रा..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनमचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.28 २८ वा ऊर्जास्तर
मॉलीब्डेनमचे रा..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनमचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.29 २९ वा ऊर्जास्तर
मॉलीब्डेनमचे रा..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनमचे रासायनिक गुणधर्म
1.5.30 ३० वा ऊर्जास्तर
मॉलीब्डेनमचे रा..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनमचे रासायनिक गुणधर्म
1.6 विद्युतरासायनिक समतुल्य
फ्रॅन्सियमचे रा..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
बेरिलियमचे रासायनिक गुणधर्म
1.7 इलेक्ट्रॉन वर्क फंकशन
प्लॅटिनमचे रासा..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
सिसीयमचे रासायनिक गुणधर्म
1.8 इतर रासायनिक गुणधर्म
आयनीकरण, अणुकिरणोत्सर्जी समस्थानिक, किरणोत्सार
रासायनिक स्थिरता, आयनीकरण