मुख्यपृष्ठ
×

प्लॅटिनम
प्लॅटिनम

पॅलॅडियम
पॅलॅडियमADD
Compare
X
प्लॅटिनम
X
पॅलॅडियम

प्लॅटिनम आणि पॅलॅडियमचे भौतिक गुणधर्म

1 भौतिक
1.1 द्रवणांक
टंगस्टनचे भौतिक..
1,772.00 °से
Rank: 16 (Overall)
1,554.90 °से
Rank: 22 (Overall)
फ्रॅन्सियमचे भौतिक गुणधर्म
1.2 उत्कलनांक
टंगस्टनचे भौतिक..
3,827.00 °से
Rank: 15 (Overall)
2,963.00 °से
Rank: 33 (Overall)
फ्लेरोविअमचे भौतिक गुणधर्म
1.3 देखावा
1.3.1 भौतिक अवस्था
घन
घन
1.3.2 रंग
पांढरा करडा
चंदेरी
1.3.3 लकाकी
धातूचा
धातूचा
1.4 कठीणपणा
1.4.1 मॉःस कठीणता
क्रोमियमचे भौति..
3.50
Rank: 11 (Overall)
4.75
Rank: 9 (Overall)
सिसीयमचे भौतिक गुणधर्म
1.4.2 ब्रिंनेल काठीन्य
ऑसमियमचे भौतिक ..
300.00 मेगापास्कल
Rank: 34 (Overall)
320.00 मेगापास्कल
Rank: 33 (Overall)
सिसीयमचे भौतिक गुणधर्म
1.4.3 विकर कठीणता
टंगस्टनचे भौतिक..
400.00 मेगापास्कल
Rank: 25 (Overall)
121.00 मेगापास्कल
Rank: 36 (Overall)
पॅलॅडियमचे भौतिक गुणधर्म
1.5 ध्वनी गती
टेकनेटिअमचे भौत..
2,800.00 मी/से
Rank: 29 (Overall)
3,070.00 मी/से
Rank: 26 (Overall)
थॅलियमचे भौतिक गुणधर्म
1.6 ऑप्टिकल गुणधर्म
1.6.1 अपवर्तक सूचकांक
पॅलॅडियमचे भौति..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
1.72
Rank: 1 (Overall)
पाराचे भौतिक गुणधर्म
1.6.2 परावर्तितता
चांदीचे भौतिक ग..
73.00 %
Rank: 8 (Overall)
84.00 %
Rank: 4 (Overall)
मॉलीब्डेनमचे भौतिक गुणधर्म
1.7 अलॉट्रॉप
6% Transition Metals धातू have it !
6% Transition Metals धातू have it !
1.7.1 α समस्थानिक
उपलब्ध नाही
उपलब्ध नाही
1.7.2 β समस्थानिक
उपलब्ध नाही
उपलब्ध नाही
1.7.3 γ समस्थानिक
उपलब्ध नाही
उपलब्ध नाही