मुख्यपृष्ठ
×

रेन्ट्जेनियम
रेन्ट्जेनियम
ADD
Compare

रेन्ट्जेनियम धातू

1 आवर्तसारणी
1.1 चिन्ह
Rg
1.2 गण क्रमांक
टेनिसीन धातू
11
Rank: 7 (Overall)
गॅडॉलीनियम धातू
1.3 कालावधी क्रमांक
युरेनीयम धातू
7
Rank: 1 (Overall)
लिथियम धातू
1.4 ब्लॉक
d
1.5 घटक परिवार
अज्ञात
1.6 CAS क्रमांक
रेन्ट्जेनियम धा..
54386242
Rank: 1 (Overall)
अल्युमिनियम धातू
1.7 स्पेस ग्रूप नाम
उपलब्ध नाही
1.8 स्पेस ग्रूप क्रमांक
सोडियम धातू
194.00
Rank: 5 (Overall)
प्लुटोनियम धातू
2 तथ्ये
2.1 मनोरंजक माहिती
उपलब्ध नाही
2.2 स्रोत
कृत्रिम निर्मिती
2.3 इतिहास
2.3.1 संशोधक
गेससेल्शफ्ट फर श्वारिओनेनफोर्शुंग
2.3.2 शोध
१९४४ मध्ये
2.4 विपुलता
2.4.1 विश्वामधील विपुलता
लोह धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
थॅलियम धातू
2.4.2 सुर्यामधील विपुलता
लोह धातू
~-9999 %
Rank: N/A (Overall)
बेरिलियम धातू
2.4.3 उल्का मधील विपुलता
लोह धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
सोने धातू
2.4.4 पृथ्वीवरील कवचा मधील विपुलता
अल्युमिनियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
रेडियम धातू
2.4.5 महासागर मध्ये विपुलता
सोडियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
प्रोटॅक्टिनियम धातू
2.4.6 मानवी शरीरातील प्रमाण
कॅलशीयम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
रेडियम धातू
3 उपयोग
3.1 उपयोग आणि फायदे
  • सध्या ह्या धातूचा उपयोग संशोधनापुरते मर्यादित आहे.
3.1.1 औद्योगिक उपयोग
NA
3.1.2 वैद्यकीय उपयोग
NA
3.1.3 इतर उपयोग
संशोधन हेतू
3.2 जैविक गुणधर्म
3.2.1 विषाच्या तीव्रतेचे प्रमाण
अज्ञात
3.2.2 शरीरातील प्रमाण
No Synthetic Metals धातू has it !
3.2.3 रक्तात
सोडियम धातू
0.00 रक्त / मिग्रॅ. लि.
Rank: 37 (Overall)
प्लुटोनियम धातू
3.2.4 हाडे
कॅलशीयम धातू
0.00 पीपीएम
Rank: 36 (Overall)
प्लुटोनियम धातू
4 भौतिक
4.1 द्रवणांक
टंगस्टन धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
फ्रॅन्सियम धातू
4.2 उत्कलनांक
टंगस्टन धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
फ्लेरोविअम धातू
4.3 देखावा
4.3.1 भौतिक अवस्था
घन
4.3.2 रंग
चंदेरी
4.3.3 लकाकी
चमक
4.4 कठीणपणा
4.4.1 मॉःस कठीणता
क्रोमियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
सिसीयम धातू
4.4.2 ब्रिंनेल काठीन्य
ऑसमियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
सिसीयम धातू
4.4.3 विकर कठीणता
टंगस्टन धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
पॅलॅडियम धातू
4.5 ध्वनी गती
टेकनेटिअम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
थॅलियम धातू
4.6 ऑप्टिकल गुणधर्म
4.6.1 अपवर्तक सूचकांक
पॅलॅडियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
पारा धातू
4.6.2 परावर्तितता
चांदी धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
4.7 अलॉट्रॉप
No Synthetic Metals धातू has it !
4.7.1 α समस्थानिक
उपलब्ध नाही
4.7.2 β समस्थानिक
उपलब्ध नाही
4.7.3 γ समस्थानिक
उपलब्ध नाही
5 रासायनिक
5.1 रासायनिक सूत्र
Rg
5.2 समस्थानिके
5.2.1 ज्ञात समस्थानिके
पॅलॅडियम धातू
1
Rank: 34 (Overall)
टेनिसीन धातू
5.3 वैद्युतीयऋणात्मकता
5.3.1 पॉलिंग वैद्युत ऋणियता
सोने धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
फ्रॅन्सियम धातू
5.3.2 सॅंडरसन वैद्युतऋणियता
कोबाल्ट धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
सिसीयम धातू
5.3.3 ओलरेड वैद्युतऋणियता
गेलियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
सिसीयम धातू
5.3.4 मुलीकेन-जेफे वैद्युतऋणियता
पोलोनियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
सिसीयम धातू
5.3.5 ऍलन वैद्युतऋणियता
बर्केलियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
सिसीयम धातू
5.4 विद्यूतीयधनात्मकता
5.4.1 पोलिंग विद्युतधनता
फ्रॅन्सियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
सोने धातू
5.5 आयनायझेशन ऊर्जा
5.5.1 प्रथम ऊर्जास्तर
क्रोमियम धातू
1,022.70 किलोजुल/मोल
Rank: 3 (Overall)
सिसीयम धातू
5.5.2 द्वितीय ऊर्जास्तर
क्रोमियम धातू
2,074.40 किलोजुल/मोल
Rank: 10 (Overall)
रुदेनिअम धातू
5.5.3 तृतीय ऊर्जास्तर
क्रोमियम धातू
3,077.90 किलोजुल/मोल
Rank: 24 (Overall)
ऑसमियम धातू
5.5.4 चौथा ऊर्जास्तर
क्रोमियम धातू
4,052.40 किलोजुल/मोल
Rank: 36 (Overall)
थोरियम धातू
5.5.5 ५ वा ऊर्जास्तर
क्रोमियम धातू
5,306.70 किलोजुल/मोल
Rank: 31 (Overall)
डॅब्नीअम धातू
5.5.6 ६ वा ऊर्जास्तर
क्रोमियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
सीबॉर्गीअम धातू
5.5.7 ७वा ऊर्जास्तर
क्रोमियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
बोरिअम धातू
5.5.8 ८वा ऊर्जास्तर
क्रोमियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
हेजियम धातू
5.5.9 ९वा ऊर्जास्तर
क्रोमियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
यिट्रीअम धातू
5.5.10 १० वा ऊर्जास्तर
क्रोमियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
स्ट्राँशियम धातू
5.5.11 ११ वा ऊर्जास्तर
मॅग्नेशियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
यिट्रीअम धातू
5.5.12 १२ वा ऊर्जास्तर
मॅग्नेशियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.5.13 १३ वा ऊर्जास्तर
टिटॅनियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.5.14 १४ वा ऊर्जास्तर
वॅनेडीअम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.5.15 १५ वा ऊर्जास्तर
क्रोमियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॅंगनीज धातू
5.5.16 १६ वा ऊर्जास्तर
मॅंगनीज धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
लोह धातू
5.5.17 १७ वा ऊर्जास्तर
लोह धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
कोबाल्ट धातू
5.5.18 १८ वा ऊर्जास्तर
कोबाल्ट धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
निकेल धातू
5.5.19 १९ वा ऊर्जास्तर
निकेल धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
तांबे धातू
5.5.20 २0 वा ऊर्जास्तर
जस्त धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.5.21 २१ वा ऊर्जास्तर
जस्त धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.5.22 २२ वा ऊर्जास्तर
तांबे धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.5.23 २३ वा ऊर्जास्तर
तांबे धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.5.24 २४वा ऊर्जास्तर
लोह धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.5.25 २५वा ऊर्जास्तर
मॉलीब्डेनम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.5.26 २६ वा ऊर्जास्तर
मॉलीब्डेनम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.5.27 २७ वा ऊर्जास्तर
मॉलीब्डेनम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.5.28 २८ वा ऊर्जास्तर
मॉलीब्डेनम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.5.29 २९ वा ऊर्जास्तर
मॉलीब्डेनम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.5.30 ३० वा ऊर्जास्तर
मॉलीब्डेनम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.6 विद्युतरासायनिक समतुल्य
फ्रॅन्सियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
बेरिलियम धातू
5.7 इलेक्ट्रॉन वर्क फंकशन
प्लॅटिनम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
सिसीयम धातू
5.8 इतर रासायनिक गुणधर्म
NA
6 आण्विक
6.1 अणू क्रमांक
टेनिसीन धातू
111
Rank: 7 (Overall)
लिथियम धातू
6.2 परमाणु संरचना
[Rn] 5f14 6d9 7s2
6.3 क्रिस्टल स्ट्रक्चर
शरीर घन केंद्रित
6.3.1 स्फटीक लॅटिस
6.4 अणू
6.4.1 प्रोटॉन संख्या
टेनिसीन धातू
111
Rank: 7 (Overall)
लिथियम धातू
6.4.2 न्यूट्रॉन संख्या
फ्लेरोविअम धातू
161
Rank: 3 (Overall)
लिथियम धातू
6.4.3 इलेक्ट्रॉन संख्या
टेनिसीन धातू
111
Rank: 7 (Overall)
लिथियम धातू
6.5 एक अणु त्रिज्या
6.5.1 अणू त्रिज्या
सिसीयम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
बेरिलियम धातू
6.5.2 सहसंयुज त्रिज्या
फ्रॅन्सियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
बेरिलियम धातू
6.5.3 व्हॅन देर वाल त्रिज्या
फ्रॅन्सियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
जस्त धातू
6.6 आण्विक भार
टेनिसीन धातू
281.00 ए.एम्.यू
Rank: 6 (Overall)
लिथियम धातू
6.7 अणू आकारमान
सिसीयम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॅंगनीज धातू
6.8 संलग्न अणू क्रमांक
6.8.1 मागील मूलद्रव्य
6.8.2 पुढील मूलद्रव्य
6.9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन संभाव्य
प्लॅटिनम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
फ्रॅन्सियम धातू
6.10 लॅटीस कॉन्स्टन्ट
मॅंगनीज धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
बेरिलियम धातू
6.11 लेटिस कोन
NA
6.12 लॅटीस सी/ए गुणोत्तर
कॅडमियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
बेरिलियम धातू
7 यांत्रिक
7.1 घनता
7.1.1 सामान्य तापमानात घनता
हेजियम धातू
28.70 ग्रॅ/सेमी3
Rank: 6 (Overall)
लिथियम धातू
7.1.2 घनता द्रवरूपात
ऑसमियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
लिथियम धातू
7.2 तन्यता
लोह धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
इंडियम धातू
7.3 विष्यंदिता
पारा धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
पारा धातू
7.4 वाफेचा दाब
7.4.1 १000 केल्व्हिन ला बाष्प दाब
स्ट्राँशियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
सिरिअम धातू
7.4.2 १000 केल्व्हिन ला बाष्प दाब
क्रोमियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
टंगस्टन धातू
7.5 लवचिकता
7.5.1 शेअर मॉड्यूलस
ऑसमियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
पोटॅशियम धातू
7.5.2 आयतन प्रत्यास्थता मापांक
ऑसमियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
सिसीयम धातू
7.5.3 यंग मापांक
इरिडियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
सिसीयम धातू
7.6 पॉइजन गुणोत्तर
गेलियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
बेरिलियम धातू
7.7 इतर यांत्रिक गुणधर्म
अज्ञात
8 चुंबकीय
8.1 चुंबकीय वैशिष्ट्ये
8.1.1 विशिष्ट गुरुत्व
कोबाल्ट धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
लिथियम धातू
8.1.2 चुंबकीय अनुक्रम
अज्ञात
8.1.3 भेद्यता
लोह धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
बिस्मथ धातू
8.1.4 संवेदनशीलता
लोह धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
बिस्मथ धातू
8.2 विद्युत गुणधर्म
8.2.1 विद्युत गुणधर्म
अज्ञात
8.2.2 प्रतिरोधकता
पारा धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
थॅलियम धातू
8.2.3 वीज वाहकता
चांदी धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
प्लुटोनियम धातू
8.2.4 इलेक्ट्रॉन आकर्षण
सोने धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
पारा धातू
9 औष्णिक
9.1 विशिष्ट उष्णता
लिथियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
अमेरिसियम धातू
9.2 मोलर उष्णता क्षमता
अमेरिसियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
बेरिलियम धातू
9.3 औष्मिक प्रवाहकता
चांदी धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
नेपच्यूनियम धातू
9.4 निर्णायक तापमान
लिथियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
यिटेरबीयम धातू
9.5 प्रसरण
सिसीयम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
टंगस्टन धातू
9.6 तापीय धारिता
9.6.1 बाष्पीभवन च्या तापीयधारिता
टंगस्टन धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
जस्त धातू
9.6.2 संमीलन ची तापीय धारिता
टंगस्टन धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
सिसीयम धातू
9.6.3 अटोमाइझेशनची तापीय धारिता
टंगस्टन धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
पारा धातू
9.7 स्टॅंडर्ड मोलार एंट्रोपी
प्रोटॅक्टिनियम ..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
बेरिलियम धातू
Let Others Know
×