Nhà
×

sodium
sodium
ADD
Compare

sodium bảng tuần hoàn

Add ⊕
1 Bảng tuần hoàn
1.1 Ký hiệu
Na
1.2 Số nhóm
Tennessine bảng..
1
Rank: 17 (Overall)
gadolinium bảng tuần hoàn
1.3 Số thời gian
uranium bảng tu..
3
Rank: 5 (Overall)
lithium bảng tuần hoàn
1.4 Khối
s block
1.5 Yếu tố gia đình
chất kiềm
1.6 Số CAS
roentgeni bảng ..
7440235
Rank: 57 (Overall)
Nhôm bảng tuần hoàn
1.7 Tên Space Nhóm
3m Im_
1.8 Không gian Số Nhóm
sodium bảng tuầ..
229,00
Rank: 1 (Overall)
plutonium bảng tuần hoàn
Let Others Know
×