Nhà
×

thiếc
thiếc
ADD
Compare

thiếc bảng tuần hoàn

Add ⊕
1 Bảng tuần hoàn
1.1 Ký hiệu
Sn
1.2 Số nhóm
Tennessine bảng..
14
Rank: 4 (Overall)
gadolinium bảng tuần hoàn
1.3 Số thời gian
uranium bảng tu..
5
Rank: 3 (Overall)
lithium bảng tuần hoàn
1.4 Khối
p block
1.5 Yếu tố gia đình
Transition hậu
1.6 Số CAS
roentgeni bảng ..
7440315
Rank: 50 (Overall)
Nhôm bảng tuần hoàn
1.7 Tên Space Nhóm
I41 / AMD
1.8 Không gian Số Nhóm
sodium bảng tuầ..
141,00
Rank: 7 (Overall)
plutonium bảng tuần hoàn
Let Others Know
×