मुख्यपृष्ठ
×

प्रोटॅक्टिनियम
प्रोटॅक्टिनियम
ADD
Compare

आवर्तसारणीमध्ये प्रोटॅक्टिनियम

1 आवर्तसारणी
1.1 चिन्ह
Pa
1.2 गण क्रमांक
आवर्तसारणीमध्ये..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
आवर्तसारणीमध्ये गॅडॉलीनियम
1.3 कालावधी क्रमांक
आवर्तसारणीमध्ये..
7
Rank: 1 (Overall)
आवर्तसारणीमध्ये लिथियम
1.4 ब्लॉक
f
1.5 घटक परिवार
आक्टीनाइड
1.6 CAS क्रमांक
आवर्तसारणीमध्ये..
7440133
Rank: 66 (Overall)
आवर्तसारणीमध्ये अल्युमिनियम
1.7 स्पेस ग्रूप नाम
I4/mmm
1.8 स्पेस ग्रूप क्रमांक
आवर्तसारणीमध्ये..
139.00
Rank: 8 (Overall)
आवर्तसारणीमध्ये प्लुटोनियम
Let Others Know
×