मुख्यपृष्ठ
×

अमेरिसियम
अमेरिसियम
ADD
Compare

अमेरिसियमचे औष्णिक गुणधर्म

1 औष्णिक
1.1 विशिष्ट उष्णता
लिथियमचे औष्णिक..
0.11 ज्यूल/किलो केल्विन
Rank: 41 (Overall)
अमेरिसियमचे औष्णिक गुणधर्म
1.2 मोलर उष्णता क्षमता
अमेरिसियमचे औष्..
62.70 J/mol·K
Rank: 1 (Overall)
बेरिलियमचे औष्णिक गुणधर्म
1.3 औष्मिक प्रवाहकता
चांदीचे औष्णिक ..
10.00 W/m·K
Rank: 65 (Overall)
नेपच्यूनियमचे औष्णिक गुणधर्म
1.4 निर्णायक तापमान
लिथियमचे औष्णिक..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
यिटेरबीयमचे औष्णिक गुणधर्म
1.5 प्रसरण
सिसीयमचे औष्णिक..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
टंगस्टनचे औष्णिक गुणधर्म
1.6 तापीय धारिता
1.6.1 बाष्पीभवन च्या तापीयधारिता
टंगस्टनचे औष्णि..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
जस्तचे औष्णिक गुणधर्म
1.6.2 संमीलन ची तापीय धारिता
टंगस्टनचे औष्णि..
14.39 किलोज्यूल/मोल
Rank: 24 (Overall)
सिसीयमचे औष्णिक गुणधर्म
1.6.3 अटोमाइझेशनची तापीय धारिता
टंगस्टनचे औष्णि..
268.00 किलोज्यूल/मोल
Rank: 40 (Overall)
पाराचे औष्णिक गुणधर्म
1.7 स्टॅंडर्ड मोलार एंट्रोपी
प्रोटॅक्टिनियमच..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
बेरिलियमचे औष्णिक गुणधर्म