मुख्यपृष्ठ
×

स्कॅंडीअम
स्कॅंडीअम
ADD
Compare

स्कॅंडीअम धातू

1 आवर्तसारणी
1.1 चिन्ह
Sc
1.2 गण क्रमांक
टेनिसीन धातू
3
Rank: 15 (Overall)
गॅडॉलीनियम धातू
1.3 कालावधी क्रमांक
युरेनीयम धातू
4
Rank: 4 (Overall)
लिथियम धातू
1.4 ब्लॉक
d
1.5 घटक परिवार
संक्रमण
1.6 CAS क्रमांक
रेन्ट्जेनियम धा..
7440202
Rank: 59 (Overall)
अल्युमिनियम धातू
1.7 स्पेस ग्रूप नाम
P63/mmc
1.8 स्पेस ग्रूप क्रमांक
सोडियम धातू
194.00
Rank: 5 (Overall)
प्लुटोनियम धातू
2 तथ्ये
2.1 मनोरंजक माहिती
  • स्कॅन्डियम एक पृथ्वीवर दुर्मीळ घटक म्हणून ओळखले जाते.
2.2 स्रोत
खनिजे आढळतात, खाण, धातू, खनिजे
2.3 इतिहास
2.3.1 संशोधक
लार्स फ्रेडरिक्क निल्सोन
2.3.2 शोध
1879
2.4 विपुलता
2.4.1 विश्वामधील विपुलता
लोह धातू
3 * 10-6 %
Rank: 15 (Overall)
थॅलियम धातू
2.4.2 सुर्यामधील विपुलता
लोह धातू
~0.000004 %
Rank: 16 (Overall)
बेरिलियम धातू
2.4.3 उल्का मधील विपुलता
लोह धातू
0.00 %
Rank: 18 (Overall)
सोने धातू
2.4.4 पृथ्वीवरील कवचा मधील विपुलता
अल्युमिनियम धातू
0.00 %
Rank: 23 (Overall)
रेडियम धातू
2.4.5 महासागर मध्ये विपुलता
सोडियम धातू
0.00 %
Rank: 32 (Overall)
प्रोटॅक्टिनियम धातू
2.4.6 मानवी शरीरातील प्रमाण
कॅलशीयम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
रेडियम धातू
3 उपयोग
3.1 उपयोग आणि फायदे
  • स्कॅन्डियम उपयोग फक्त संशोधन उद्देश मर्यादित आहेत. तथापि, तो फार कमी घनता आणि उच्च हळुवार बिंदू आहे.
  • स्कॅन्डियम आयोडाइड, जसे त्याची संयुगे अतिशय तेजस्वी पांढरा प्रकाश निर्मिती पारा बाष्प दिवे वापरले जाते.
3.1.1 औद्योगिक उपयोग
इलेक्ट्रिकल उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग
3.1.2 वैद्यकीय उपयोग
NA
3.1.3 इतर उपयोग
मिश्र धातु
3.2 जैविक गुणधर्म
3.2.1 विषाच्या तीव्रतेचे प्रमाण
बिनविषारी
3.2.2 शरीरातील प्रमाण
60% Transition Metals धातू have it !
3.2.3 रक्तात
सोडियम धातू
0.01 रक्त / मिग्रॅ. लि.
Rank: 22 (Overall)
प्लुटोनियम धातू
3.2.4 हाडे
कॅलशीयम धातू
0.00 पीपीएम
Rank: 34 (Overall)
प्लुटोनियम धातू
4 भौतिक
4.1 द्रवणांक
टंगस्टन धातू
1,539.00 °से
Rank: 24 (Overall)
फ्रॅन्सियम धातू
4.2 उत्कलनांक
टंगस्टन धातू
2,832.00 °से
Rank: 35 (Overall)
फ्लेरोविअम धातू
4.3 देखावा
4.3.1 भौतिक अवस्था
घन
4.3.2 रंग
पांढरा करडा
4.3.3 लकाकी
चकाकणारा
4.4 कठीणपणा
4.4.1 मॉःस कठीणता
क्रोमियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
सिसीयम धातू
4.4.2 ब्रिंनेल काठीन्य
ऑसमियम धातू
750.00 मेगापास्कल
Rank: 12 (Overall)
सिसीयम धातू
4.4.3 विकर कठीणता
टंगस्टन धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
पॅलॅडियम धातू
4.5 ध्वनी गती
टेकनेटिअम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
थॅलियम धातू
4.6 ऑप्टिकल गुणधर्म
4.6.1 अपवर्तक सूचकांक
पॅलॅडियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
पारा धातू
4.6.2 परावर्तितता
चांदी धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
4.7 अलॉट्रॉप
6% Transition Metals धातू have it !
4.7.1 α समस्थानिक
उपलब्ध नाही
4.7.2 β समस्थानिक
उपलब्ध नाही
4.7.3 γ समस्थानिक
उपलब्ध नाही
5 रासायनिक
5.1 रासायनिक सूत्र
Sc
5.2 समस्थानिके
5.2.1 ज्ञात समस्थानिके
पॅलॅडियम धातू
13
Rank: 26 (Overall)
टेनिसीन धातू
5.3 वैद्युतीयऋणात्मकता
5.3.1 पॉलिंग वैद्युत ऋणियता
सोने धातू
1.36
Rank: 29 (Overall)
फ्रॅन्सियम धातू
5.3.2 सॅंडरसन वैद्युतऋणियता
कोबाल्ट धातू
1.02
Rank: 21 (Overall)
सिसीयम धातू
5.3.3 ओलरेड वैद्युतऋणियता
गेलियम धातू
1.20
Rank: 27 (Overall)
सिसीयम धातू
5.3.4 मुलीकेन-जेफे वैद्युतऋणियता
पोलोनियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
सिसीयम धातू
5.3.5 ऍलन वैद्युतऋणियता
बर्केलियम धातू
1.19
Rank: 36 (Overall)
सिसीयम धातू
5.4 विद्यूतीयधनात्मकता
5.4.1 पोलिंग विद्युतधनता
फ्रॅन्सियम धातू
2.64
Rank: 25 (Overall)
सोने धातू
5.5 आयनायझेशन ऊर्जा
5.5.1 प्रथम ऊर्जास्तर
क्रोमियम धातू
633.10 किलोजुल/मोल
Rank: 46 (Overall)
सिसीयम धातू
5.5.2 द्वितीय ऊर्जास्तर
क्रोमियम धातू
1,235.00 किलोजुल/मोल
Rank: 57 (Overall)
रुदेनिअम धातू
5.5.3 तृतीय ऊर्जास्तर
क्रोमियम धातू
2,388.60 किलोजुल/मोल
Rank: 52 (Overall)
ऑसमियम धातू
5.5.4 चौथा ऊर्जास्तर
क्रोमियम धातू
7,090.60 किलोजुल/मोल
Rank: 6 (Overall)
थोरियम धातू
5.5.5 ५ वा ऊर्जास्तर
क्रोमियम धातू
8,843.00 किलोजुल/मोल
Rank: 6 (Overall)
डॅब्नीअम धातू
5.5.6 ६ वा ऊर्जास्तर
क्रोमियम धातू
10,679.00 किलोजुल/मोल
Rank: 7 (Overall)
सीबॉर्गीअम धातू
5.5.7 ७वा ऊर्जास्तर
क्रोमियम धातू
13,310.00 किलोजुल/मोल
Rank: 8 (Overall)
बोरिअम धातू
5.5.8 ८वा ऊर्जास्तर
क्रोमियम धातू
15,250.00 किलोजुल/मोल
Rank: 11 (Overall)
हेजियम धातू
5.5.9 ९वा ऊर्जास्तर
क्रोमियम धातू
17,370.00 किलोजुल/मोल
Rank: 14 (Overall)
यिट्रीअम धातू
5.5.10 १० वा ऊर्जास्तर
क्रोमियम धातू
21,726.00 किलोजुल/मोल
Rank: 13 (Overall)
स्ट्राँशियम धातू
5.5.11 ११ वा ऊर्जास्तर
मॅग्नेशियम धातू
24,102.00 किलोजुल/मोल
Rank: 16 (Overall)
यिट्रीअम धातू
5.5.12 १२ वा ऊर्जास्तर
मॅग्नेशियम धातू
66,320.00 किलोजुल/मोल
Rank: 2 (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.5.13 १३ वा ऊर्जास्तर
टिटॅनियम धातू
73,010.00 किलोजुल/मोल
Rank: 2 (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.5.14 १४ वा ऊर्जास्तर
वॅनेडीअम धातू
80,160.00 किलोजुल/मोल
Rank: 3 (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.5.15 १५ वा ऊर्जास्तर
क्रोमियम धातू
89,490.00 किलोजुल/मोल
Rank: 4 (Overall)
मॅंगनीज धातू
5.5.16 १६ वा ऊर्जास्तर
मॅंगनीज धातू
97,400.00 किलोजुल/मोल
Rank: 5 (Overall)
लोह धातू
5.5.17 १७ वा ऊर्जास्तर
लोह धातू
1,05,600.00 किलोजुल/मोल
Rank: 6 (Overall)
कोबाल्ट धातू
5.5.18 १८ वा ऊर्जास्तर
कोबाल्ट धातू
1,17,000.00 किलोजुल/मोल
Rank: 7 (Overall)
निकेल धातू
5.5.19 १९ वा ऊर्जास्तर
निकेल धातू
1,24,270.00 किलोजुल/मोल
Rank: 8 (Overall)
तांबे धातू
5.5.20 २0 वा ऊर्जास्तर
जस्त धातू
उपलब्ध नाही
Rank: 100 (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.5.21 २१ वा ऊर्जास्तर
जस्त धातू
उपलब्ध नाही
Rank: 100 (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.5.22 २२ वा ऊर्जास्तर
तांबे धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.5.23 २३ वा ऊर्जास्तर
तांबे धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.5.24 २४वा ऊर्जास्तर
लोह धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.5.25 २५वा ऊर्जास्तर
मॉलीब्डेनम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.5.26 २६ वा ऊर्जास्तर
मॉलीब्डेनम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.5.27 २७ वा ऊर्जास्तर
मॉलीब्डेनम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.5.28 २८ वा ऊर्जास्तर
मॉलीब्डेनम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.5.29 २९ वा ऊर्जास्तर
मॉलीब्डेनम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.5.30 ३० वा ऊर्जास्तर
मॉलीब्डेनम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मॉलीब्डेनम धातू
5.6 विद्युतरासायनिक समतुल्य
फ्रॅन्सियम धातू
0.56 ग्रॅम/अम्प.तास
Rank: 67 (Overall)
बेरिलियम धातू
5.7 इलेक्ट्रॉन वर्क फंकशन
प्लॅटिनम धातू
3.50 इलेकट्रॉन वोल्ट
Rank: 31 (Overall)
सिसीयम धातू
5.8 इतर रासायनिक गुणधर्म
गंज, ज्वालाग्रही, आयनीकरण, अणुकिरणोत्सर्जी समस्थानिक, विद्राव्यता
6 आण्विक
6.1 अणू क्रमांक
टेनिसीन धातू
21
Rank: 85 (Overall)
लिथियम धातू
6.2 परमाणु संरचना
[Ar] 3d1 4s2
6.3 क्रिस्टल स्ट्रक्चर
षटकोनी संक्षिप्त पैक
6.3.1 स्फटीक लॅटिस
6.4 अणू
6.4.1 प्रोटॉन संख्या
टेनिसीन धातू
21
Rank: 84 (Overall)
लिथियम धातू
6.4.2 न्यूट्रॉन संख्या
फ्लेरोविअम धातू
24
Rank: 63 (Overall)
लिथियम धातू
6.4.3 इलेक्ट्रॉन संख्या
टेनिसीन धातू
21
Rank: 84 (Overall)
लिथियम धातू
6.5 एक अणु त्रिज्या
6.5.1 अणू त्रिज्या
सिसीयम धातू
162.00 पिकोमीटर
Rank: 26 (Overall)
बेरिलियम धातू
6.5.2 सहसंयुज त्रिज्या
फ्रॅन्सियम धातू
170.00 पिकोमीटर
Rank: 25 (Overall)
बेरिलियम धातू
6.5.3 व्हॅन देर वाल त्रिज्या
फ्रॅन्सियम धातू
211.00 पिकोमीटर
Rank: 25 (Overall)
जस्त धातू
6.6 आण्विक भार
टेनिसीन धातू
44.96 ए.एम्.यू
Rank: 79 (Overall)
लिथियम धातू
6.7 अणू आकारमान
सिसीयम धातू
15.00 सेमी3/मोल
Rank: 34 (Overall)
मॅंगनीज धातू
6.8 संलग्न अणू क्रमांक
6.8.1 मागील मूलद्रव्य
6.8.2 पुढील मूलद्रव्य
6.9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन संभाव्य
प्लॅटिनम धातू
58.00 -इलेकट्रॉन वोल्ट
Rank: 24 (Overall)
फ्रॅन्सियम धातू
6.10 लॅटीस कॉन्स्टन्ट
मॅंगनीज धातू
330.90 पिकोमीटर
Rank: 49 (Overall)
बेरिलियम धातू
6.11 लेटिस कोन
π/2, π/2, 2 π/3
6.12 लॅटीस सी/ए गुणोत्तर
कॅडमियम धातू
1.59
Rank: 7 (Overall)
बेरिलियम धातू
7 यांत्रिक
7.1 घनता
7.1.1 सामान्य तापमानात घनता
हेजियम धातू
2.99 ग्रॅ/सेमी3
Rank: 73 (Overall)
लिथियम धातू
7.1.2 घनता द्रवरूपात
ऑसमियम धातू
2.80 ग्रॅ/सेमी3
Rank: 51 (Overall)
लिथियम धातू
7.2 तन्यता
लोह धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
इंडियम धातू
7.3 विष्यंदिता
पारा धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
पारा धातू
7.4 वाफेचा दाब
7.4.1 १000 केल्व्हिन ला बाष्प दाब
स्ट्राँशियम धातू
0.00 पास्कल
Rank: 22 (Overall)
सिरिअम धातू
7.4.2 १000 केल्व्हिन ला बाष्प दाब
क्रोमियम धातू
91.30 पास्कल
Rank: 3 (Overall)
टंगस्टन धातू
7.5 लवचिकता
7.5.1 शेअर मॉड्यूलस
ऑसमियम धातू
29.10 गिगापास्कल
Rank: 24 (Overall)
पोटॅशियम धातू
7.5.2 आयतन प्रत्यास्थता मापांक
ऑसमियम धातू
56.60 गिगापास्कल
Rank: 21 (Overall)
सिसीयम धातू
7.5.3 यंग मापांक
इरिडियम धातू
74.40 गिगापास्कल
Rank: 26 (Overall)
सिसीयम धातू
7.6 पॉइजन गुणोत्तर
गेलियम धातू
0.28
Rank: 18 (Overall)
बेरिलियम धातू
7.7 इतर यांत्रिक गुणधर्म
NA
8 चुंबकीय
8.1 चुंबकीय वैशिष्ट्ये
8.1.1 विशिष्ट गुरुत्व
कोबाल्ट धातू
2.99
Rank: 61 (Overall)
लिथियम धातू
8.1.2 चुंबकीय अनुक्रम
समचुंबकीय
8.1.3 भेद्यता
लोह धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
बिस्मथ धातू
8.1.4 संवेदनशीलता
लोह धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
बिस्मथ धातू
8.2 विद्युत गुणधर्म
8.2.1 विद्युत गुणधर्म
वाहक
8.2.2 प्रतिरोधकता
पारा धातू
562.00 nΩ·m
Rank: 10 (Overall)
थॅलियम धातू
8.2.3 वीज वाहकता
चांदी धातू
0.02 106/cm Ω
Rank: 46 (Overall)
प्लुटोनियम धातू
8.2.4 इलेक्ट्रॉन आकर्षण
सोने धातू
18.10 किलोजुल/मोल
Rank: 33 (Overall)
पारा धातू
9 औष्णिक
9.1 विशिष्ट उष्णता
लिथियम धातू
0.60 ज्यूल/किलो केल्विन
Rank: 8 (Overall)
अमेरिसियम धातू
9.2 मोलर उष्णता क्षमता
अमेरिसियम धातू
25.52 J/mol·K
Rank: 37 (Overall)
बेरिलियम धातू
9.3 औष्मिक प्रवाहकता
चांदी धातू
15.80 W/m·K
Rank: 53 (Overall)
नेपच्यूनियम धातू
9.4 निर्णायक तापमान
लिथियम धातू
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
यिटेरबीयम धातू
9.5 प्रसरण
सिसीयम धातू
10.20 µm/(m·K)
Rank: 39 (Overall)
टंगस्टन धातू
9.6 तापीय धारिता
9.6.1 बाष्पीभवन च्या तापीयधारिता
टंगस्टन धातू
314.20 किलोज्यूल/मोल
Rank: 28 (Overall)
जस्त धातू
9.6.2 संमीलन ची तापीय धारिता
टंगस्टन धातू
14.10 किलोज्यूल/मोल
Rank: 25 (Overall)
सिसीयम धातू
9.6.3 अटोमाइझेशनची तापीय धारिता
टंगस्टन धातू
343.00 किलोज्यूल/मोल
Rank: 28 (Overall)
पारा धातू
9.7 स्टॅंडर्ड मोलार एंट्रोपी
प्रोटॅक्टिनियम ..
34.60 J /mol.K
Rank: 44 (Overall)
बेरिलियम धातू
Let Others Know
×