Nhà
×

cơ rôm
cơ rôm

Chì
ChìADD
Compare
X
cơ rôm
X
Chì

bảng tuần hoàn các cơ rôm và Chì

Add ⊕
1 Bảng tuần hoàn
1.1 Ký hiệu
Cr
Pb
1.2 Số nhóm
Tennessine bảng..
6
Rank: 12 (Overall)
14
Rank: 4 (Overall)
gadolinium bảng tuần hoàn
1.3 Số thời gian
uranium bảng tu..
4
Rank: 4 (Overall)
6
Rank: 2 (Overall)
lithium bảng tuần hoàn
1.4 Khối
d block
p block
1.5 Yếu tố gia đình
chuyển kim loại
Transition hậu
1.6 Số CAS
roentgeni bảng ..
7440473
Rank: 39 (Overall)
7439921
Rank: 86 (Overall)
Nhôm bảng tuần hoàn
1.7 Tên Space Nhóm
3m Im_
Fm_ 3m
1.8 Không gian Số Nhóm
sodium bảng tuầ..
229,00
Rank: 1 (Overall)
225,00
Rank: 2 (Overall)
plutonium bảng tuần hoàn
Let Others Know
×