Nhà
×

chất hóa học
chất hóa học
ADD
Compare

chất hóa học sử dụng

1 Sử dụng
1.1 Sử dụng và lợi ích
  • ứng dụng chính Rubidi là trong sản xuất thủy tinh.
  • Rubidium có thể rất dễ dàng có được ion hóa và do đó nó được sử dụng cho động cơ ion, nhưng nó vẫn còn kém hiệu quả hơn so với Caesium.
1.1.1 Sử dụng công nghiệp
NA
1.1.2 Y dụng
NA
1.1.3 Sử dụng khác
Hợp kim, Mục đích nghiên cứu
1.2 Thuộc tính sinh học
1.2.1 tính độc
không độc hại
1.2.2 Hiện diện trong cơ thể con người
Vâng
1.2.3 trong máu
sodium sử dụng
2,49 Máu / mg dm-3
Rank: 7 (Overall)
plutonium sử dụng
1.2.4 trong Bone
canxi sử dụng
5,00 ppm
Rank: 13 (Overall)
plutonium sử dụng
Let Others Know
×