Nhà
×

plutonium
plutonium
ADD
Compare

plutonium sử dụng

Add ⊕
1 Sử dụng
1.1 Sử dụng và lợi ích
Character length exceed error
1.1.1 Sử dụng công nghiệp
Công nghiệp hàng không vũ trụ, Công nghiệp đạn dược
1.1.2 Y dụng
NA
1.1.3 Sử dụng khác
Hợp kim
1.2 Thuộc tính sinh học
1.2.1 tính độc
Chất độc
1.2.2 Hiện diện trong cơ thể con người
Không
1.2.3 trong máu
sodium sử dụng
0,00 Máu / mg dm-3
Rank: 37 (Overall)
plutonium sử dụng
1.2.4 trong Bone
canxi sử dụng
0,00 ppm
Rank: 36 (Overall)
plutonium sử dụng
Let Others Know
×