Nhà
×

Einsteinium
Einsteinium

Hassi
HassiADD
Compare
X
Einsteinium
X
Hassi

Công dụng của Einsteinium và Hassi

Add ⊕
1 Sử dụng
1.1 Sử dụng và lợi ích
  • sử dụng hiện nay được biết đến của Einsteinium kim loại được giới hạn chỉ có mục đích nghiên cứu.
  • sử dụng hiện nay được biết đến của Hassi kim loại được giới hạn chỉ có mục đích nghiên cứu.
1.1.1 Sử dụng công nghiệp
NA
NA
1.1.2 Y dụng
NA
NA
1.1.3 Sử dụng khác
Hợp kim, Nghiên cứu hạt nhân, Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu
1.2 Thuộc tính sinh học
1.2.1 tính độc
Chất độc
không xác định
1.2.2 Hiện diện trong cơ thể con người
Không
Không
1.2.3 trong máu
sodium sử dụng
0,00 Máu / mg dm-3
Rank: 37 (Overall)
0,00 Máu / mg dm-3
Rank: 37 (Overall)
plutonium sử dụng
1.2.4 trong Bone
canxi sử dụng
0,00 ppm
Rank: 36 (Overall)
0,00 ppm
Rank: 36 (Overall)
plutonium sử dụng
Let Others Know
×