Nhà
×

hóa ga li
hóa ga li
ADD
Compare

hóa ga li bảng tuần hoàn

Add ⊕
1 Bảng tuần hoàn
1.1 Ký hiệu
Ga
1.2 Số nhóm
Tennessine bảng..
13
Rank: 5 (Overall)
gadolinium bảng tuần hoàn
1.3 Số thời gian
uranium bảng tu..
4
Rank: 4 (Overall)
lithium bảng tuần hoàn
1.4 Khối
p block
1.5 Yếu tố gia đình
Transition hậu
1.6 Số CAS
roentgeni bảng ..
7440553
Rank: 32 (Overall)
Nhôm bảng tuần hoàn
1.7 Tên Space Nhóm
Cmca
1.8 Không gian Số Nhóm
sodium bảng tuầ..
64,00
Rank: 9 (Overall)
plutonium bảng tuần hoàn
Let Others Know
×