Nhà
×

Bàn là
Bàn là
ADD
Compare

Bàn là Cơ Thuộc tính

Add ⊕
1 Cơ khí
1.1 Tỉ trọng
1.1.1 Mật độ Ở nhiệt độ phòng
Hassi Cơ Thuộc ..
7,87 g / cm 3
Rank: 52 (Overall)
lithium Cơ Thuộc tính
1.1.2 Mật độ Khi lỏng (ít mp)
chất mể Cơ Thuộ..
6,98 g / cm3
Rank: 35 (Overall)
lithium Cơ Thuộc tính
1.2 Sức căng
Bàn là Cơ Thuộc..
11.000,00 MPa
Rank: 1 (Overall)
indi Cơ Thuộc tính
1.3 tính nhớt
thủy ngân Cơ Th..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
thủy ngân Cơ Thuộc tính
1.4 Áp suất hơi
1.4.1 Áp suất hơi ở 1000 K
chất hóa học Cơ..
0,00 (Pa)
Rank: 28 (Overall)
kim thuộc làm măm sông đèn Cơ Thuộc tính
1.4.2 Áp suất hơi ở 2000 K
cơ rôm Cơ Thuộc..
36,80 (Pa)
Rank: 5 (Overall)
Tungsten Cơ Thuộc tính
1.5 tính đàn hồi
1.5.1 cắt Modulus
chất mể Cơ Thuộ..
82,00 GPa
Rank: 11 (Overall)
kali Cơ Thuộc tính
1.5.2 Modulus Bulk
chất mể Cơ Thuộ..
170,00 GPa
Rank: 10 (Overall)
hóa chất cê ci Cơ Thuộc tính
ADD ⊕
1.5.3 Modulus Young
Iridium Cơ Thuộ..
211,00 GPa
Rank: 9 (Overall)
hóa chất cê ci Cơ Thuộc tính
ADD ⊕
1.6 Tỷ lệ Poisson
hóa ga li Cơ Th..
0,29
Rank: 15 (Overall)
bé ryl Cơ Thuộc tính
ADD ⊕
1.7 Thuộc tính cơ khí khác
tánh dể bảo, tánh dể bảo, để hàn
Let Others Know
×