Nhà
×

tên chất hóa học
tên chất hóa học

tên chất hóa học
tên chất hóa họcADD
Compare
X
tên chất hóa học
X
tên chất hóa học

Công dụng của tên chất hóa học và tên chất hóa học

1 Sử dụng
1.1 Sử dụng và lợi ích
Character length exceed error
Character length exceed error
1.1.1 Sử dụng công nghiệp
Công nghiệp điện, Công nghiệp điện tử
Công nghiệp điện, Công nghiệp điện tử
1.1.2 Y dụng
NA
NA
1.1.3 Sử dụng khác
Hợp kim, gương sản xuất
Hợp kim
1.2 Thuộc tính sinh học
1.2.1 tính độc
thấp độc
không độc hại
1.2.2 Hiện diện trong cơ thể con người
Vâng
Vâng
1.2.3 trong máu
sodium sử dụng
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
0,01 Máu / mg dm-3
Rank: 22 (Overall)
plutonium sử dụng
1.2.4 trong Bone
canxi sử dụng
0,08 ppm
Rank: 24 (Overall)
0,00 ppm
Rank: 34 (Overall)
plutonium sử dụng
Let Others Know
×