Nhà
×

rutherfordi
rutherfordi
ADD
Compare

rutherfordi Cơ Thuộc tính

Add ⊕
1 Cơ khí
1.1 Tỉ trọng
1.1.1 Mật độ Ở nhiệt độ phòng
Hassi Cơ Thuộc ..
23,20 g / cm 3
Rank: 8 (Overall)
lithium Cơ Thuộc tính
1.1.2 Mật độ Khi lỏng (ít mp)
chất mể Cơ Thuộ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
lithium Cơ Thuộc tính
1.2 Sức căng
Bàn là Cơ Thuộc..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
indi Cơ Thuộc tính
1.3 tính nhớt
thủy ngân Cơ Th..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
thủy ngân Cơ Thuộc tính
1.4 Áp suất hơi
1.4.1 Áp suất hơi ở 1000 K
chất hóa học Cơ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
kim thuộc làm măm sông đèn Cơ Thuộc tính
1.4.2 Áp suất hơi ở 2000 K
cơ rôm Cơ Thuộc..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Tungsten Cơ Thuộc tính
1.5 tính đàn hồi
1.5.1 cắt Modulus
chất mể Cơ Thuộ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
kali Cơ Thuộc tính
1.5.2 Modulus Bulk
chất mể Cơ Thuộ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
hóa chất cê ci Cơ Thuộc tính
ADD ⊕
1.5.3 Modulus Young
Iridium Cơ Thuộ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
hóa chất cê ci Cơ Thuộc tính
ADD ⊕
1.6 Tỷ lệ Poisson
hóa ga li Cơ Th..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
bé ryl Cơ Thuộc tính
ADD ⊕
1.7 Thuộc tính cơ khí khác
không xác định
Let Others Know
×