Nhà
×

rutherfordi
rutherfordi
ADD
Compare

rutherfordi sử dụng

Add ⊕
1 Sử dụng
1.1 Sử dụng và lợi ích
  • sử dụng hiện nay được biết đến của rutherfordi kim loại được giới hạn chỉ có mục đích nghiên cứu.
1.1.1 Sử dụng công nghiệp
NA
1.1.2 Y dụng
NA
1.1.3 Sử dụng khác
Hợp kim, Mục đích nghiên cứu
1.2 Thuộc tính sinh học
1.2.1 tính độc
không xác định
1.2.2 Hiện diện trong cơ thể con người
Không
1.2.3 trong máu
sodium sử dụng
0,00 Máu / mg dm-3
Rank: 37 (Overall)
plutonium sử dụng
1.2.4 trong Bone
canxi sử dụng
0,00 ppm
Rank: 36 (Overall)
plutonium sử dụng
Let Others Know
×